Katolski serbski dźěćacy dom rozrjaduje so do dweju domow.

We hłownym domje je pěstowarnja z třomi skupinami – dźěći měšaneje staroby wot 2,5 do 6 lět. Dwej kubłarce stej za kóždu skupinu zamołwitej. W měšanych skupinach nawuknu dźěći mjezsobnu podpěru, mjezsobne wuknjenje a zamołwitosć jedyn za druheho přewzać. Mjeztym ma tež hort 4. lětnika swój rum we hłownym domje.

Žłobik a hort stej w mjenšim twarje zaměstnjenej. We žłobiku zastaramy dźěći w starobje jedyn dotři lěta ze třomi kubłarkami.

W delnim poschodźe su hortowe rumnosće.

Ležownosć poskičuje wšelake sportowe nastroje, kotrež starobam wotpowěduja.