“Katolski serbski dźěćacy dom Alojs Andricki” zrozumimy jako zakład našeho dźěła.

Dźěćacy dom je zarjadnišćo katolskeje wosady Marije kralowny róžowca a starši mataj być ze zaměrami katolsko serbskeje koncepcije dźěćaceho domu wuraznje přezjednaj.

Nabožne kubłanje, serbska rěč a kultura su do cyłkowneho pedagogiskeho dźěła našeho dźěćaceho domu kruće integrowane. Zrozumimy so jako zetkawanske a kubłanske městno za serbow a němcow.

Dźěći zeznajomnja so tule ze žiwjenjom zbóžneho kapłana Alojsa Andrickeho. Wón je nam z přikładom wjesołeho křesćana.

We zhromadnym dźěle ze staršimi smy kubłanski partner a zetkawanske městno. Kubłanski personal prócuje so stajnje wo pozitiwne dźěło z dźěćimi, staršimi a nošerjom.Přejemy a wažimy sebi podpěru, prašenja, nastorki a kritiku staršich.