Z dypkom k swjatemu Mikławšej 06.12.2017 požohnuje knjez farar Jabubaš hrajkanišćo a nowe nastroje.

Prjed hač so hrajkanišćo zahaji, dorěčachu sebi kubłarki z dźěćimi, na čož ma so wot nětka kedźbować. Wšako trjeba nowa čumpjel wjace městna kaž stara do toho, a dowolena ličba dźěći na čumpjele je wotwisna hač so pěstowarske abo hortowe dźěći čumpaja.

So chrosnować kaž wohnjowy wobornik, to móža dźěći nětko tež zwučować, wšojedne hač hólc abo holca.

Dźěći rady wšitke nastroje wuspytachu. Wjeselo nad rjanym hrajkanišću je wulke.

Žohnowanje noweho hrajkanišća

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *