Sprache / Rěč:  

Alojs und sein tiefer Glaube

Nach dem Abitur absolvierte Alojs Andritzki sein philosophisch-theologisches Studium in Paderborn. Am 30. Juli 1939 wurde er im Dom zu Bautzen zum Priester geweiht. Die erste heilige Messe in seiner Heimatgemeinde (Primiz) feierte er am 6. August 1939 in dieser Kirche. Seit 2009 ziert ein Fenster mit dem Bildnis von ihm den Westgiebel und im Vorraum kann eine kleine Ausstellung zu Alojs Andritzki besichtigt werden. Geradlinigkeit, Aufrichtigkeit, ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl und sein tiefer Glaube machten ihn aus. Trotz seiner Jugend und Spontanität handelte er stets überlegt. Davon zeugt ein Tagebucheintrag von 1934: Tage göttlicher Gnade! Christus mein Alles! Ich nehme mir fest vor, den Weg der Nachfolge Christi zu gehen, nichts Irdisches (Geld und Freuden usw.) kann mich mehr begeistern. Ganz bin ich für Gott!

Alojs and his deep faith

After high school graduation Alojs Andritzki completed his philosophical and theological studies in Paderborn. On 30th July 1939 he was ordained a priest in Bautzen Cathedral. He celebrated the first Holy Mass in his home parish (Primiz) on 6th August 1939 in this church. Since 2009 there is a window with his portrait in the western gable. A small exhibition on Alojs Andritzki is located in the anteroom. Andritzki is known for his straightforwardness, sincerity, pronounced sense of justice and his deep faith. Despite his youth and spontaneity, he always acted in a considered manner. A diary entry from 1934 bears witness to this: Days of divine grace! Christ my everything! I firmly intend to go the way of following Christ, no earthly desires (money and joy, etc.) can inspire me more. I'm all for God!

Alojs a jeho hluboká víra

Po maturitě (na gymnáziu) absolvoval Alojs Andritzki filozoficko-teologická studia v Paderbornu. 30. července 1939 byl v budyšínské katedrále vysvěcen na kněze. V tomto kostele tu v Radibor sloužil 6. srpen 1939 první mši svatou ve své domovské farnosti (Primiz). Od roku 2009 zdobí západní štít kostela okno s jeho portrétem a v předsíni je k vidění malá výstava o jeho životě. Vynikal přímočarostí, upřímností, silným smyslem pro spravedlnost a hlubokou víru. Navzdory svému mládí a spontánnosti jednal vždy uvážlivě. O tom svědčí deníkový záznam z roku 1934: „Dny boží milosti! Kriste, moje všechno! Pevně hodlám jít cestou následování Krista, nic pozemského (peníze a radost atd.) mě už nemůžou inspirovat. Jsem celý oddán Bohu!“

Alojs i jego głęboka wiara

Po zdanej maturze Alojs Andritzki odbył studia filozoficzne i teologiczne w Paderborn. Dnia 30 lipca 1939 r. został wyświęcony na kapłana w katedrze w Budziszynie. Mszę prymicyjną w swojej rodzinnej parafii odprawił w tym kościele 6 sierpnia 1939 r. Od 2009 r. okno z jego portretem zdobi zachodnią ścianę szczytową, a w przedsionku można obejrzeć małą wystawę poświęconą Alojsowi Andritzkiemu. Prostolinijność, szczerość, głębokie poczucie sprawiedliwości i głęboka wiara – te chechy wyróżniały go spośród rówieśników. Mimo młodego wieku i spontaniczności zawsze działał w sposób niezwykle przemyślany. Świadczy o tym wpis pamiętnika z 1934 r.: Zdroju łaski Bożej! Chryste, moje wszystko! Mocno postanawiam iść drogą naśladowania Chrystusa, nic ziemskiego (pieniądze, radość itp.) nie może mnie bardziej pociągać. Jestem cały dla Boga!

 

Audio-Datei zur Station 2 (deutsch / sorbisch)

Impressum / Datenschutzerklärung